Type Love 56: Phaeton and Olduvai

These two whimsical typefaces, Phaeton and Olduvai, are part of Veer’s Umbrella Type Collection.

Phaeton

Olduvai

Olduvai

Olduvai