Cempaka Surakusumah: Wedding Invitation

I recently stumbled upon this beautiful wedding invitation created by Cempaka Surakusumah, a designer from Jakarta, Indonesia.  I’m loving the mix of feminine details, especially the gold foil on the labels.

CempakaSurakusumah_Wedding_01 CempakaSurakusumah_Wedding_02 CempakaSurakusumah_Wedding_03CempakaSurakusumah_Wedding_04